شهرداری گناباد

توزیع عادلانه و دسترسی امکانات شهری برای عموم شهروندان

توزیع عادلانه و دسترسی امکانات شهری برای عموم شهروندان

توزیع عادلانه و دسترسی امکانات شهری برای عموم شهروندان
 
✳️پروژه؛ مسیر گردشگری (پای چنار) واقع در ناصرخسرو۲۱
✳️ اقدامات پروژه؛ زیرسازی،شفته ریزی،جدول گذاری،کف سازی،اجرای تاسیسات برق و آب
✳️با مساحت ؛ فاز اول حدود ۲۵۰۰ مترمربع 
✳️اعتبار پروژه ؛ ۲۰ میلیارد ریال
✳️واحد مجری : عمران  و فنی 
   • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 25 اردیبهشت 1403
  • تعداد بازدید: 34